Erkännande

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-17

Att ett land, som Västsahara, erkänns som självständig stat är nödvändigt föe demokratin, men också för att ha en röst i det internationella samarbetet, och fatta beslut som respekteras inom landet. Haagdomstolen anser rätten till självständighet är glasklar. Men när ska det ske? Allt fler i Sverige ställer nu upp bakom kravet att Sverige erkänner Västsahara/SADR diplomatiskt. Det framgår bl a i motioner från flera partier i Riksdagen. Kravet på svenskt erkännande har hittills avvisats, oftast med argument om principer, främst att västsaharierna och SADR inte har kontroll över landets territorium och om tidpunkten.

Internationellt pågår en kvalificerad debatt och analys av de folkrättsliga aspekterna på konflikten, och förutsättningarna för en självständighet för Västsahara. Den brittiske forskaren Jacob Mundy har gått tillbaka till Internationella Domstolens utslag 1975 (se nedan). Den ansedda juristorganisationen New York City Bar Association har nyligen redovisat synpunkter, utifrån egen forskning och analys, på hur det internationella samfundet, främst FN och Säkerhetsrådet, kan agera för att nå en folkrättsligt grundat lösning.

Internationella Domstolens utslag är glasklart

Jacob Mundy har gått igenom Internationella Domstolens tusentals dokumentsidor från prövningen 1974-75 av Marockos och Mauretaniens anspråk på Västsahara, och granskat utslaget än en gång. Han redovisade sina slutsatser, att Internationella Haag-domstolen är glasklar om Västsaharas självständighet, vid en konferens i Spanien sommaren 2008. Hela Domstolsutslaget, 145 sidor, kan numera hämtas från deras hemsida (8,5 MB).

FNs passivitet förklarad av Peter van Walsum

Peter van Walsum tillsattes 2006 som förhandlare av Kofi Annan, men avskedades 2008, efter ett öppenhjärtigt uttalande, som visar hur stormaktspolitiken i Säkerhetsrådet underminerar folkrätten.


Svenskt erkännande av Västsaharas självständighet och regering SADR

Uppsats av Ingvar Flink och Claes Olsson.

Erkännanden har skett i flera olika situationer

Ingvar Flink har granskat UDs erkännandepolitik de senaste decennierna, och kommit till en slutsats: Visst kan Sverige erkänna Västsahara!.

BilagaStorlek
NYCBWesternSaharaFourthCommitteePresentation2012.pdf251.78 kB
NYCBWesternSaharaDispute--SelfDeterminationMoroccosLegalClaims2012.pdf709.38 kB
NYCBWesternSaharaDispute2011.pdf917.99 kB
NYCBWesternSaharaletter 2010.pdf216.74 kB


Sexton länder finns kvar på FNs avkoloniseringslista

Storbritannien administrerar tio: Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Cayman-öarna, Falkland-öarna, Montserrat, St Helena, Turks och Caicos-öarna, Gibraltar och Pitcairn.
USA administrerar tre: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Guam.
Frankrike administrerar Nya Caledonien,
Nya Zealand administrerar Tokelau, och
Marocko ockuperar Västsahara, men formellt har forna kolonialmakten Spanien inte lösts från sitt administrationsansvar.

Nyheter

Västsahara uppmärksammat i årets 1 maj

Västsahara omnämndes i ett antal 1 Maj-tal landet runt, bl a av Mona Sahin och Lars Ohly.

Rabab Amidane framträdde hos Vänsterpartiet i Stockholm. Hennes tal återfinns på YouTube. I Stockholm samlade också Emmaus in kläder och annat till flyktinglägren.

 

Säkerhetsrådet och MINURSO - inga mänskliga rättigheter i år heller

Även i år lyckades Frankrike bromsa kraven på att övervakningsstyrkan MINURSO skulle få ett mandat att även övervaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Västsahara. Av kommunikén från Säkerhetsrådets överläggningar i veckan framgår att diskussionen varit skarp, men i resolutionen som antogs 30 april finns inget konkret MR-mandat. Flera delegationer uttryckte missnöje med rådsdiskussionerna, som "skett inom en liten utvald grupp av rådsmedlemmar".

Framgång för hungerstrejkande västsahariska fångarna

- Vi avbryter vår hungerstrejk efter att vi fått utfästelser från de marockanska myndigheterna under de två senaste veckornas samtal och möten om vårt fall. Det beskedet kom tisdag kväll 27 april från Brahim Dahan och hans kollegor. Utfästelserna kan, enligt spansk press, innebära frigivande under de närmaste dagarna.

Ban Ki-Moon backar om MINURSO och sin rapport

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon backade från uttalanden i sin kritiserade rapport om läget i Västsaharakonflikten. Efter ett möte med Polisarios resident Abdlaziz 23 april försäkrade han att FN står fast vid ansträngningarna att söka en lösning som som ger självbestämmande för Västsaharas folk. Ban Ki-Moon uttryckte också bekymmer för brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Skarp kritik från Polisario mot Ban Ki-Moons rapport

Polisarios generalsekreterare, Mohammed Abdelaziz, riktar skarp kritik mot FN-chefen Ban Ki-Moons rapport till Säkerhetsrådet. Rapporten utelämnar viktiga aspekter, som ger Säkerhetsrådet och det internationela samhället en felaktig bild av vad som pågår.

Stöd Västsahara i FN - brev från Föreningen Västsahara till regeringen

Föreninen Västsahara uppmanar den svenska regeringen att arbeta för at övervakningsstkan MINURSO får mandat att också övervaka de mänskliga rättighetena. Föreningen pekar på det orimliga i att att en korrupt diktatur tillåts agera så att FN förhindras fullgöra sin uppgift.

U.S. Lawmakers Support Illegal Annexation

Debatten och de politiska manövrerna kring USAs hållning i Västsaharafrågan är fortsatt intensiva i den amerikanska kongressen. Stephen Zunes ger en aktuell bild av debatten just nu.

Pågår dragkampen fortfarande om USAs Västsahara-politik?

54 USA-senatorer kräver i ett brev till Hillary Clinton att Marocko atonomiplan för Västsahara fortfarande ska gälla som USAs politik i Västsaharafrågan.

Många uppmanar FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

En lång rad internationella organisationer uppmanar åter FN att övervaka hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara. Det sker enklast genom att övervakningsstyrkan MINURSO ges utökat mandat. Två av de senaste inkomna breven är från Advokatsamfundet i New York City och från Western Sahara Resource Watch, WSRW. Efter Påsk sammanträder Säkerhetsrådet för att besluta om MINURSOs framtida uppgifter.

IUSY kräver erkännande av Västsaharas rätt till självbestämmande

Den unga socialdemokratin i världen har enats om en gemensam agenda kring många stora internationella frågor. SSU drev frågan om ett fritt Västsahara och fick kongressens gehör för formueringen: ”IUSY demands that the international committee recognizes a free Western Sahara”.

Prenumerera på innehåll