Ekonomi och naturresurser

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2011-08-24

Det ockuperade Västsahara har en av världens största fosfattillgångar och ett av Afrikas bästa fiskevatten, där EU har ett omfattande fiske. Det finns också starka skäl att tro att det finns stora olje- och gasreserver längs kusten. De värdefulla naturtillgångarna har alltid varit ett av de största skälen för Marocko att bibehålla ockupationen.

En fördjupad översikt hittar Du under Västsaharas naturresurser. Marocko har de senaste åren publicerat planer på hur Västsaharas resurser nu ska exploateras i stor skala. Aktionen utarbetade 2009 en översikt över "guldrushen"  Ett exempel är oljeletning och -exploatering. Läs också om Ockuperade Västsahara - en lönsamhetsanalys. En inblick i den marockanska kungens möjligheter att kontrollera bl a inkomster från Västsaharas naturresurser finns i svenska regeringens rapporter om MR-situationen i Marocko:  Marocko och Västsahara - bakgrund.

Den västsahariska regeringen, SADR, har de senaste åren mött de allt mer storstilade marockanska exploateringsplanerna genom att proklamera en 200 sjömil bred Ekonomisk zon och att öppna för oljebolag att teckna lagliga licenser för prospektering: SADR bjuder in oljebolag.

Fosfatutvinningen är en allt tydligare stridsfråga, där aktivt internationellt kampanjarbete också gett en hel del positiva resultat. Se pressmeddelande från 2008.

----------------

Marockansk offensiv för att ”ekonomiskt annektera” Västsahara

Marocko inleder nu en bred offensiv för att exploatera och tjäna pengar på Västsaharas naturresurser. Västsahara ska bli en del av den marockanska ekonomin. Det gäller att exploatera såväl redan kända resurser, som olja på kontinentalsockeln och exporten av fosfat (råvaran för konstgödsel), som mindre kända guldfyndigheter på ockuperat område i södra Västsahara.

Där ingår också enorma växthus för grönsaksodlingar i öknen och ”legobearbetning” av fiskprodukter och andra matvaror, som att skala importerade räkor som sedan säljs till matindustrin. Tre exportinriktade s.k. ekonomiska frizoner inrättas nu i Dakhla och El Aayoune, där utländska företag kan etablera sig och producera, med skattefrihet och andra fördelar.

Till listan kan slutligen läggas fiske i de rika västsahariska vattnen inom ramen för fiskeavtalet med EU, och stora mängder sand (!) för att försköna stränder och bygga turistanläggningar främst på Kanarieöarna och Madeira. För att genomföra de stora investeringarna som förutses finns också en omfattande strategi för energiförsörjningen av de installationer och produktionsenheter som behövs.

EU-samarbetet stimulerar exploateringen av Västsahara
Att offensiven kommer nu kan ha flera orsaker. Men den viktigaste är antagligen det fördjupade samarbetet med EU som just förhandlas fram, och som kan innebära både klirr i statskassan och goda affärsmöjligheter för Marocko på EU-marknaden. Men lika viktigt är nog att EU nu med ett nytt avtal politiskt sluter Marocko ännu närmare till sitt bröst,och indirekt godkänner den av FN underkända ockupationen av Västsahara.

Offensiven är en utmaning för stater, som de nordiska, som slår vakt om internationell rätt. Det är också något som solidaritetsrörelsen för Västsahara måste ta sig an, nu efter EU-valet.

Ämnesområdet är brett: alltfrån att hindra tomater från växthusen utanför Dakhla att nå svenska matbord, stoppa oljeprospekteringen, att avråda svenska företag från att sälja till Västsahara och till att få EU att utesluta Västsahara från samarbetsavtalet med Marocko.

Västsahara har internationell rätt på sin sida. Se Västsaharas naturresurser. Det underlättar vår argumentering, men det fordras ändå en rejäl och samfälld insats för att nå fram i mediabruset.

Nyheter

Marit Paulsen fördömer fisket i Västsaharas vatten

Marit Paulsen skriver på debattplats i helahalsingland.se 2009-05-29: Kusten utanför Västafrika är ett av världens rikaste fiskevatten. Här har människor livnärt sig i alla tider på att skörda vad havet ger. Men nu blir fångsterna allt mindre – och vi i den rika världen bär en stor del av ansvaret.

Finlands position i Västsahara-frågan

Jacob Söderman, finsk socialdemokratisk riksdagsman har frågat utikesminister Alexander Stubb bl a om regeringen är medveten om att Marocko använder naturresurser i det västsahariska territoriet utan samtycke av befolkningen i området och att Marocko även på annat sätt kränker befolkningens mänskliga rättigheter. Känner regeringen till att Europeiska unionen inte har beaktat detta på lämpligt sätt i arbetet med att utveckla handelsförbindelserna med Marocko. Hur kommer regeringen att agera?

Utrikesministern beskriver i sitt svar utförligt Finlands hållning i Västsahara-frågan. Läs hela frågan och svaret

Hur ser man att en vara kommer från ockuperade Västsahara?

- Den konsument som inte vill gynna handeln med varor från Marockos exploatering av de ockuperade delarna av Västsahara har svårt att skilja dessa för andra marockanska varor. Kommer jordbruksminstern att agera för att få en ursprungsmärkning  av konsumtionsvaror som odlats eller producerats på västsaharisk ockuperad mark och från dess vatten?

Den frågan ställer Agneta Berlinger (FP) i riksdagen. Läs frågan och svaret.

Får västsaharierna någon nytta av att EU fiskar i deras vatten?

EU:s fiskeavtal med Marocko ger fiskare från EU-länder rätten att mot ekonomisk ersättning till Marocko ta upp fisk även i vatten som tillhör det ockuperade Västsahara.

Agneta Berliner frågar Jordbruksministern om ministern att verka för att en omfattande utvärdering av Marockos åtaganden i denna fråga de facto kommer till stånd, så att ersättning kan komma det västsahariska folket till godo enligt avtal, och i så fall när?

Läs hela frågan och svaret.

(S): "Vi kan inte längre stödja EU:s fiskeripolitik!"

Åsa Westlund (S), Europaparlamentariker och kandidat i EU-valet ger
i Europaportalen.se besked om en kursändring som också berör fisket i
Västsaharas vatten.

- Vi svenska socialdemokrater har inte i tillräcklig utsträckning betraktat fiskeripolitiken utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Både i regeringsställning och i EU-parlamentet har vi stöttat EU:s ohållbara fiskeripolitik. Nu byter vi linje. Det behövs en radikal omläggning av EU:s syn på fisket.

Läs hela artikeln i Europaportalen.se

Tjuvfiskade (i Västsaharas vatten) för 20 miljoner

Göteborgsposten rapporterar om två svenska yrkesfiskare som tjänat 20 miljoner kr på tjuvfiske i vattnen utanför Västsahara och Marocko. Fiskarna ställs nu inför svensk domstol.

Folkrätten - from förhoppning eller skarpt verktyg?

-Jag hoppas att vi inte ska behöva hamna i ett läge där vi säger nej till folkrätten, sa statsminister Reinfeldt i Riksdagen för en knapp månad sedan. Genom frihandelsminister Ewa Björlings besök för att utveckla handelsrelationerna med Marocko verkar Sverige ha bestämt sig för att skapa just ett sådant läge. Det EU-avtal som besöket baseras på gör ju inget undantag för det ockuperade Västsahara.

 

Låt Västsahara bli en egen stat

Aktuellt i politiken  23.3 2009

Tre nordiska socialdemokratiska ungdomsförbund kräver i ett gemensamt uttalande bl a att Sverige, Norge och Danmark erkänner Västsahara som självständig stat, att EUs fiskeavtal med Marocko rivs upp och att Västsahara undantas från EUs samarbete med Marocko

Ekonomisk 200-mils zon ska göra slut på tjuvfisket i Västsaharas vatten

– En ekonomisk zon på 200 sjömil från Västsaharas kust. Ett slut på det pågående tjuvfisket från EU-länderna, inklusive Sverige, och stopp för olaglig oljeprospektering, t ex det som nu sker av norska företag. Det är innebörden i ett beslut av Västsaharas exilregering, SADR, den 21 januari 2008.

Norskt företag letar olja illegalt vid Västsaharas kust

Det norska företaget Fugro-Geoteam inledde under långhelgen seismiska undersökningar på Västsaharas kontinentalsockel på jakt efter olja.

Prenumerera på innehåll