Ekonomi och naturresurser

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2011-08-24

Det ockuperade Västsahara har en av världens största fosfattillgångar och ett av Afrikas bästa fiskevatten, där EU har ett omfattande fiske. Det finns också starka skäl att tro att det finns stora olje- och gasreserver längs kusten. De värdefulla naturtillgångarna har alltid varit ett av de största skälen för Marocko att bibehålla ockupationen.

En fördjupad översikt hittar Du under Västsaharas naturresurser. Marocko har de senaste åren publicerat planer på hur Västsaharas resurser nu ska exploateras i stor skala. Aktionen utarbetade 2009 en översikt över "guldrushen"  Ett exempel är oljeletning och -exploatering. Läs också om Ockuperade Västsahara - en lönsamhetsanalys. En inblick i den marockanska kungens möjligheter att kontrollera bl a inkomster från Västsaharas naturresurser finns i svenska regeringens rapporter om MR-situationen i Marocko:  Marocko och Västsahara - bakgrund.

Den västsahariska regeringen, SADR, har de senaste åren mött de allt mer storstilade marockanska exploateringsplanerna genom att proklamera en 200 sjömil bred Ekonomisk zon och att öppna för oljebolag att teckna lagliga licenser för prospektering: SADR bjuder in oljebolag.

Fosfatutvinningen är en allt tydligare stridsfråga, där aktivt internationellt kampanjarbete också gett en hel del positiva resultat. Se pressmeddelande från 2008.

----------------

Marockansk offensiv för att ”ekonomiskt annektera” Västsahara

Marocko inleder nu en bred offensiv för att exploatera och tjäna pengar på Västsaharas naturresurser. Västsahara ska bli en del av den marockanska ekonomin. Det gäller att exploatera såväl redan kända resurser, som olja på kontinentalsockeln och exporten av fosfat (råvaran för konstgödsel), som mindre kända guldfyndigheter på ockuperat område i södra Västsahara.

Där ingår också enorma växthus för grönsaksodlingar i öknen och ”legobearbetning” av fiskprodukter och andra matvaror, som att skala importerade räkor som sedan säljs till matindustrin. Tre exportinriktade s.k. ekonomiska frizoner inrättas nu i Dakhla och El Aayoune, där utländska företag kan etablera sig och producera, med skattefrihet och andra fördelar.

Till listan kan slutligen läggas fiske i de rika västsahariska vattnen inom ramen för fiskeavtalet med EU, och stora mängder sand (!) för att försköna stränder och bygga turistanläggningar främst på Kanarieöarna och Madeira. För att genomföra de stora investeringarna som förutses finns också en omfattande strategi för energiförsörjningen av de installationer och produktionsenheter som behövs.

EU-samarbetet stimulerar exploateringen av Västsahara
Att offensiven kommer nu kan ha flera orsaker. Men den viktigaste är antagligen det fördjupade samarbetet med EU som just förhandlas fram, och som kan innebära både klirr i statskassan och goda affärsmöjligheter för Marocko på EU-marknaden. Men lika viktigt är nog att EU nu med ett nytt avtal politiskt sluter Marocko ännu närmare till sitt bröst,och indirekt godkänner den av FN underkända ockupationen av Västsahara.

Offensiven är en utmaning för stater, som de nordiska, som slår vakt om internationell rätt. Det är också något som solidaritetsrörelsen för Västsahara måste ta sig an, nu efter EU-valet.

Ämnesområdet är brett: alltfrån att hindra tomater från växthusen utanför Dakhla att nå svenska matbord, stoppa oljeprospekteringen, att avråda svenska företag från att sälja till Västsahara och till att få EU att utesluta Västsahara från samarbetsavtalet med Marocko.

Västsahara har internationell rätt på sin sida. Se Västsaharas naturresurser. Det underlättar vår argumentering, men det fordras ändå en rejäl och samfälld insats för att nå fram i mediabruset.

Nyheter

EU-parlamentets jurister underkänner Fiskeavtalet

 EU-juristernas kritik mot Fiskeavtalet med Marocko är lågmäld men i sak mördande. Fiske i Västsaharas vatten har skett utan laglig grund, dvs kan betecknas som tjuvfiske. Det framgår av rapporten från EU-parlamentets juridiska avdelning som offentliggjordes i Bryssel 23 februari.

Nytt avtal EU-Marocko om handel med matvaror

Ett nytt avtal är på väg om handel mellan EU och Marocko med jordbruks- och fiskeprodukter. Före jul undertecknades ett gemensamt protokoll (agreed minutes) i Bryssel. Förhandlingarna har pågått sedan 2006. Nu återstår att avtalstexten ska godkännas av EU-Kommissionen och accepteras av Parlamentet.

Avtalet ska liberalisera handeln med matvaror från jordbruk och fiske, där en stor del av tullarna ska avskaffas genast, medan andra avvecklas gradvis.

Nu drar kampanjen mot EUs fiske i Västsahara igång

Den 6 november drog den internationella namninsamlingen mot EUs fiske i Västsaharas vatten igång. Det är första steget i ett längre kampanjarbete för att påverka en eventuell förlängning av avtalet våren 2011. Det avtalet omfattar alltså också det ockuperade Västsahara. Det är emot internationell rätt, vilket gjorde att Sverige in i det sista motsatte sig avtalet.

Målet för just denna insats är att få slut på det illegala fisket i Västsaharas vatten.

Kung Mohammed VI tar till hårdhandskarna mot världen!

Kung Mohammed höll ett uppmärksammat och märkligt tal den 6 november för att fira minnet av den s.k. Gröna Marschen, då Marocko inledde sin ockupation av Västsahara. Talet annonserar en klappjakt på oliktänkande, och kan också ses som ett hot mot motståndare utomlands. Talet ger inget utrymme för kompromisser, vilket är illavarslande för de pågående FN-samtalen om Västsaharas självbestämmande.

EUs jurister dåliga på fiske och folkrätt

EUs fiskepolitik, och särskilt fiskeavtalet, FPA, med Marocko är under debatt, eftersom båda ska omprövas under 2010. I en dialog mellan fiskekommissionären Joe Borg och två EU-parlamenariker gör Borg en missledande tolkning av gällande regler. Enligt Borg är avtalet helt lagligt, men grundtexterna visar på nytt att avtalet saknar rättslig grund.

Nu tvingas EUs medlemsländer välja mellan den breda, olagliga vägen att tillåta fiske i Västsahara, och den smala som sätter folkrätten och det ockuperade västsahariska folkets välfärd först.

Det har uppmärksammats av nätverket Western Sahara Research Watch, som publicerat frågan och svaret samt en utförlig och skarp kommentar . Det är en debatt som i högsta grad har intresse för Sverige, som röstade emot avtalet.

Ockupera Västsahara - kan det löna sig?

Den frågan diskuteras i tidskriften TelQuel av marockanska ekonomer, inom de trånga ramarna för journalistisk frihet i Marocko. Det historiska omdömet gäller också idag om Västsahara: "Även om kolonierna inte var lönsamma för kolonialmakten som sådan gav de ofta lukrativa vinster för den regerande överklassen. (...) Flera av de koloniala bolagen gav fabulösa utdelningar".

Läs den utförliga och faktiskt spännande artikeln !

Kung Mohammeds förmögenhet upp 1 miljard USD 2008!

Mitt i finanskrisen ökar Marockos kung Muhammed VI sin personliga förmögenhet med 11 miljard dollar under 2008. Därmed klättrar han till sjunde plats på finansfirman Forbes' lista  över världens rikaste monarker. Samtidigt, skriver Forbes, lever 5 miljoner marockaner på mindre än 1 euro om dagen.

Marocko lanserar plan till 2020 för Västsaharas fiske

Marockos kung Mohammed VI lanseradr tisdagen 29 september en ny tioårig utvecklingsplan för fisket. Planen omfattar tre kustområden: Tanger i norr, Agadir i mellersta Marocko samt kuststräckan El Ayoune - Dakhla i det ockuperade Västsahara.

Tre exportinriktade frizoner öppnas i Västsahara

Av frizonerna som ska upprättas ligger en nära hamnstaden Dakhla och
två nära huvudstaden El Aayoune. De ska dra till sig investeringar och skapa arbetstillfällen med hjälp av inhemska och utländska industriföretag. Produkter som nämns för export är jordbruksvaror, djupfryst, bearbetning av fisk och skaldjur, textil och läder, elektronik, metallurgi och mrkanik, emballage och logistiktjänster.

Ordförandeskapsuppgift: Få EU att följa folkrätten gentemot Västsahara

- Sverige har speciella förutsättningar att lyfta frågan om Västsahara under sitt ordförandeskap. Det skriver nätverksorganisationen Western Sahara Resource Watch, WSRW, i ett brev till Fredrik Reinfeldt. Sverige var det medlemsland som hävdade folkrätten när Fiskeavtalet med Marocko skrevs under. Få kan också hävda att Sverige driver frågan av ekonomiska egenintressen, utan snarare bidrar till att undanröja en något pinsam felbedömning från EUs sida.

Prenumerera på innehåll