Ekonomi och naturresurser

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2011-08-24

Det ockuperade Västsahara har en av världens största fosfattillgångar och ett av Afrikas bästa fiskevatten, där EU har ett omfattande fiske. Det finns också starka skäl att tro att det finns stora olje- och gasreserver längs kusten. De värdefulla naturtillgångarna har alltid varit ett av de största skälen för Marocko att bibehålla ockupationen.

En fördjupad översikt hittar Du under Västsaharas naturresurser. Marocko har de senaste åren publicerat planer på hur Västsaharas resurser nu ska exploateras i stor skala. Aktionen utarbetade 2009 en översikt över "guldrushen"  Ett exempel är oljeletning och -exploatering. Läs också om Ockuperade Västsahara - en lönsamhetsanalys. En inblick i den marockanska kungens möjligheter att kontrollera bl a inkomster från Västsaharas naturresurser finns i svenska regeringens rapporter om MR-situationen i Marocko:  Marocko och Västsahara - bakgrund.

Den västsahariska regeringen, SADR, har de senaste åren mött de allt mer storstilade marockanska exploateringsplanerna genom att proklamera en 200 sjömil bred Ekonomisk zon och att öppna för oljebolag att teckna lagliga licenser för prospektering: SADR bjuder in oljebolag.

Fosfatutvinningen är en allt tydligare stridsfråga, där aktivt internationellt kampanjarbete också gett en hel del positiva resultat. Se pressmeddelande från 2008.

----------------

Marockansk offensiv för att ”ekonomiskt annektera” Västsahara

Marocko inleder nu en bred offensiv för att exploatera och tjäna pengar på Västsaharas naturresurser. Västsahara ska bli en del av den marockanska ekonomin. Det gäller att exploatera såväl redan kända resurser, som olja på kontinentalsockeln och exporten av fosfat (råvaran för konstgödsel), som mindre kända guldfyndigheter på ockuperat område i södra Västsahara.

Där ingår också enorma växthus för grönsaksodlingar i öknen och ”legobearbetning” av fiskprodukter och andra matvaror, som att skala importerade räkor som sedan säljs till matindustrin. Tre exportinriktade s.k. ekonomiska frizoner inrättas nu i Dakhla och El Aayoune, där utländska företag kan etablera sig och producera, med skattefrihet och andra fördelar.

Till listan kan slutligen läggas fiske i de rika västsahariska vattnen inom ramen för fiskeavtalet med EU, och stora mängder sand (!) för att försköna stränder och bygga turistanläggningar främst på Kanarieöarna och Madeira. För att genomföra de stora investeringarna som förutses finns också en omfattande strategi för energiförsörjningen av de installationer och produktionsenheter som behövs.

EU-samarbetet stimulerar exploateringen av Västsahara
Att offensiven kommer nu kan ha flera orsaker. Men den viktigaste är antagligen det fördjupade samarbetet med EU som just förhandlas fram, och som kan innebära både klirr i statskassan och goda affärsmöjligheter för Marocko på EU-marknaden. Men lika viktigt är nog att EU nu med ett nytt avtal politiskt sluter Marocko ännu närmare till sitt bröst,och indirekt godkänner den av FN underkända ockupationen av Västsahara.

Offensiven är en utmaning för stater, som de nordiska, som slår vakt om internationell rätt. Det är också något som solidaritetsrörelsen för Västsahara måste ta sig an, nu efter EU-valet.

Ämnesområdet är brett: alltfrån att hindra tomater från växthusen utanför Dakhla att nå svenska matbord, stoppa oljeprospekteringen, att avråda svenska företag från att sälja till Västsahara och till att få EU att utesluta Västsahara från samarbetsavtalet med Marocko.

Västsahara har internationell rätt på sin sida. Se Västsaharas naturresurser. Det underlättar vår argumentering, men det fordras ändå en rejäl och samfälld insats för att nå fram i mediabruset.

Nyheter

Norska investerare säljer ut innehav i två fosfatföretag

Kommunal Landspensionkasse, KLP, har sålt sina innehav i två företag med omfattande affärer i fosfat från Västsahara. Det gäller amerikansk-kanadensiska PCS och spansk-amerikanska FMC Corporation. Tidigare har KLP sålt ut innehav i bl a australiska importörerna Wesfarmers och Incitec Pivot.

Norge och EFTA visar hur man respekterar folkrätten i handeln

Norge och EFTA framstår som vägröjare för en folkrättsligt grundad handelspolitik gentemot Marocko. Human Rights House i Norge, ett samarbets- och informationscentrum för mänskliga rättigheter, har på sin hemsida publicerat en bred redovisning av vad som skett och sker i Norge och inom EFTA, som en bakgrund till de senaste veckornas avlöjanden om illegal import av fiskolja från Västsahara.

Jordbruksministern: Nytt fiskeavtal bör undanta Västsahara om kraven inte uppfylls

- Jag anser att ett kommande avtal mellan EU och Marocko inte bör omfatta västsahariska vatten om inte ... det motsvarar folkrättens krav. Det säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett svar till Agneta Berliner (FP) som frågat om fiskeavtalet med Marocko.

Hoppsan! Västsahara ingår inte i avtalet EFTA-Marocko!

Marockos frihandelsavtal med EFTA, Europeiska frihandelssammanslutningen, täcker inte Västsahara. Det rapporterar WSRW. EFTA var tidigare ett alternativ till EU, och har nu Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein som medlemmar. Det innebär att företag som felrapporterat varor från Västsahara som marockanska vid import under EFTA-avtalet kan få betala miljontals euro i undanhållna avgifter. Dessutom visar det än en gång att EUs avtal är ur fas med omvärldens uppfattning.

Oljeletningsbolag ger efter: aldrig mer ockuperade Västsahara

Geo CaribbeanGeo CaribbeanOljeletningsfartyget Geo Caribbean kommer inte åter till de västsahariska vatten där det utförde seismiska undersökningar kring nyåret 2009

Ägaren, norsk-holländska Fugro Geoteam, lovar nu i brev till norska regeringen att helt avstå från uppdrag i ockuperade Västsahara.

Axfood stoppar tomater av märket Azura från Västsahara

- Det visar sig att tomaterna kommer från Dakhla i ockuperat Västsahara, så vi ska inte ha dem i vårt sortiment. Detta får inte förekomma, säger Ingmar Kroon, presschef på Axfood som äger sammanlagt 225 butiker i Sverige, Hemköp, Willys och PrisXtra.

Omega 3: Norsk näringlivschef avgår, anklagad för tullfusk på flera hundra miljoner

Paul-Chr. Rieber, chef för norska näringslivsorganisationen NHO, avgick i lördags, 24 april, efter anklagelser att ett av hans egna företag, GC Rieber Oils, anklagas för fusk med tullkodningen av den fiskolja från Västsahara som vållat skandal i Norge. Oljan användes till fiskfoder, som har en tullsats på 3,75 norsk kronor, men bolaget valde en kod som är tullfri. Under de tio år som importen pågått kan fusket uppgå till 250 miljoner norska kronor. Polis och tull utreder nu.

Ny fråga i Riksdagen om ursprungsmärkning för Västsahara-produkter

Agneta Berliner, FP, ställer ny fråga i Riksdagen till jordbruksminister Eskil Erlandsson om  ursprungsmärkning av produkter från Västsahara. Den har aktualiserats igen, efter bl a Omega 3-skandalen. Jordbruksministern har även nu svårt att ge besked om EUs kommande regler, men tyvärr också om hur svenska konsumenter och importörer ska kunna undvika "stulna" varor från Västsahara.

Storseger för Västsaharaopinionen i Norge

Den samlade Västsaharaopinionen i Norge har stoppat illegal fiskoljeimport från Västsahara i storleksklassen 120 miljoner kr per år

Norske handelsministern Trond Gske höll i yxan. Med stöd av regeringens klara avståndstagande från investeringar och handel med Västsahara, fick han den halvstatliga koncernen Cermaq, och dess dotterbolag Ewos, som tillverkar fiskfoder, att upphöra med importen.

Skarp kritik från Polisario mot Ban Ki-Moons rapport

Polisarios generalsekreterare, Mohammed Abdelaziz, riktar skarp kritik mot FN-chefen Ban Ki-Moons rapport till Säkerhetsrådet. Rapporten utelämnar viktiga aspekter, som ger Säkerhetsrådet och det internationela samhället en felaktig bild av vad som pågår.

Prenumerera på innehåll