Ekonomi och naturresurser

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2011-08-24

Det ockuperade Västsahara har en av världens största fosfattillgångar och ett av Afrikas bästa fiskevatten, där EU har ett omfattande fiske. Det finns också starka skäl att tro att det finns stora olje- och gasreserver längs kusten. De värdefulla naturtillgångarna har alltid varit ett av de största skälen för Marocko att bibehålla ockupationen.

En fördjupad översikt hittar Du under Västsaharas naturresurser. Marocko har de senaste åren publicerat planer på hur Västsaharas resurser nu ska exploateras i stor skala. Aktionen utarbetade 2009 en översikt över "guldrushen"  Ett exempel är oljeletning och -exploatering. Läs också om Ockuperade Västsahara - en lönsamhetsanalys. En inblick i den marockanska kungens möjligheter att kontrollera bl a inkomster från Västsaharas naturresurser finns i svenska regeringens rapporter om MR-situationen i Marocko:  Marocko och Västsahara - bakgrund.

Den västsahariska regeringen, SADR, har de senaste åren mött de allt mer storstilade marockanska exploateringsplanerna genom att proklamera en 200 sjömil bred Ekonomisk zon och att öppna för oljebolag att teckna lagliga licenser för prospektering: SADR bjuder in oljebolag.

Fosfatutvinningen är en allt tydligare stridsfråga, där aktivt internationellt kampanjarbete också gett en hel del positiva resultat. Se pressmeddelande från 2008.

----------------

Marockansk offensiv för att ”ekonomiskt annektera” Västsahara

Marocko inleder nu en bred offensiv för att exploatera och tjäna pengar på Västsaharas naturresurser. Västsahara ska bli en del av den marockanska ekonomin. Det gäller att exploatera såväl redan kända resurser, som olja på kontinentalsockeln och exporten av fosfat (råvaran för konstgödsel), som mindre kända guldfyndigheter på ockuperat område i södra Västsahara.

Där ingår också enorma växthus för grönsaksodlingar i öknen och ”legobearbetning” av fiskprodukter och andra matvaror, som att skala importerade räkor som sedan säljs till matindustrin. Tre exportinriktade s.k. ekonomiska frizoner inrättas nu i Dakhla och El Aayoune, där utländska företag kan etablera sig och producera, med skattefrihet och andra fördelar.

Till listan kan slutligen läggas fiske i de rika västsahariska vattnen inom ramen för fiskeavtalet med EU, och stora mängder sand (!) för att försköna stränder och bygga turistanläggningar främst på Kanarieöarna och Madeira. För att genomföra de stora investeringarna som förutses finns också en omfattande strategi för energiförsörjningen av de installationer och produktionsenheter som behövs.

EU-samarbetet stimulerar exploateringen av Västsahara
Att offensiven kommer nu kan ha flera orsaker. Men den viktigaste är antagligen det fördjupade samarbetet med EU som just förhandlas fram, och som kan innebära både klirr i statskassan och goda affärsmöjligheter för Marocko på EU-marknaden. Men lika viktigt är nog att EU nu med ett nytt avtal politiskt sluter Marocko ännu närmare till sitt bröst,och indirekt godkänner den av FN underkända ockupationen av Västsahara.

Offensiven är en utmaning för stater, som de nordiska, som slår vakt om internationell rätt. Det är också något som solidaritetsrörelsen för Västsahara måste ta sig an, nu efter EU-valet.

Ämnesområdet är brett: alltfrån att hindra tomater från växthusen utanför Dakhla att nå svenska matbord, stoppa oljeprospekteringen, att avråda svenska företag från att sälja till Västsahara och till att få EU att utesluta Västsahara från samarbetsavtalet med Marocko.

Västsahara har internationell rätt på sin sida. Se Västsaharas naturresurser. Det underlättar vår argumentering, men det fordras ändå en rejäl och samfälld insats för att nå fram i mediabruset.

Nyheter

Marockos dubbla budskap

Marockanska trupper stormade den 8 november det stora och fredliga västsahariska protestlägret utanför El Aaiún. Minst ett tjugotal tros ha dödats på båda sidor. Men inga förhandlingar fördes.

I New York dagen efter sa Marockos utrikesminister Fihri inför de FN-ledda samtalen om Västsahara: - Vi är här för att förhandla, ett ansvar ingen kan undgå. Nu gäller förhandling, förhandling och åter förhandling!

Men vad som är sanning för Marocko i New York verkar bara vara dåligt skämt i det ockuperade Västsahara!

Folkpartimotion mot EUs fiske i Västsahara antogs på europeisk kongress

Folkparti-motion fick de europeiska partikollegorna med på att aktivt och gemensamt arbeta för att förhindra en förlängning av fiskeavtalet mellan EU och Marocko så länge Västsahara inte undantas, och att EU-parlamentet ska säga nej till ett sådant avtal.

Också EUs nya jordbruksavtal med Marocko i skottgluggen ...!

Även EUs nya jordbruksavtal med Marocko innebär ett accepterande av Marockos plundring av Västsaharas naturresurser, skriver Western Sahara Research Watch, WSRW, i ett brev till jordbrukskommissionären Dacian Ciolos. Det bryter mot folkrätten på samma sätt som fiskeavtalet. WSRW frågar om EU är berett att undanta Västsahara från det nya avtalet, och tillämpa den strikta ursprungsmärkning som nu förbereds för export till EU.

Bred internationell protest mot EUs fiske i Västsahara

Nu har uppropet mot EUs illegala fiske i Västsaharas vatten överlämnats till företrädare för EU-kommissionens Fiske-kommissionär. Uppropet har undertecknats av mer än 20 000 personer världen över. Dessutom har nära 800 organisationer skrivit under. Många svenska organisationer och enskilda finns bland undertecknarna.

”Stulen” fosfat från Västsahara på väg till Litauen

2010-08-25  MS Brasschaat stävar just nu mot den litauiska hamnen Klaipeda med en last av västsaharisk fosfat, råvara för konstgödsel. Hela lasten kan betraktas som stöldgods, i folkrättslig mening, eftersom det ockuperade Västsaharas naturresurser inte får exploateras utan ursprungsbefolkningens medgivande.

EU-bistånd till Marocko ökar exploateringen av Västsaharas resurser

EU-kommissionen beviljade den 9 augusti 135 miljoner euro i gåvobistånd till Marocko ”som stöd för jordbruket och sociala reformer”.

Kung Mohammed VI - en man att göra affärer med?

Vissa företeelser verkar oföränderliga i en värld i rörelse. Ett tecken på stabilitet, kanske, eller en bromskloss? Det senare gäller Marockos kung Mohammed VI, illustrerat i några aktuella nyhetsnotiser.

Sommarkommentar av Sören Lindh, koordinator, VästsaharaAktionen

32 nordiska parlamentariker kräver samlad aktion mot EUs fiske i Västsahara

- Vi uppmanar regeringarna i Sverige, Danmark och Finland att förhindra ett kommande fiskeavtal mellan EU och Marocko som också omfattar det ockuperade Västsaharas vatten. Det skriver 32 riksdagsledamöter från de tre länderna i ett brev tiil de nordiska utrikesministrarna. Brevskrivarna förespråkar ett aktivt, gemensamt nordiskt arbete för att påverka EUs beslut.

Palmecentret och SAP ber grekiska kollegor agera mot fiskeavtalet

EU:s fiskeavtal med Marocko strider mot folkrätten. Därför röstade Sverige som enda EU-land 2006 nej till fiskeavtalet. Nu finns möjlighet att revidera avtalet, men det kräver att EU agerar. Det skriver Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback och Socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde i ett brev till tre grekiska PASOK-politiker: Maria Damanaki, EU:s fiskekommissionär, George Papandreou, Greklands premiärminister och ordförande i Socialistinternationalen, och Paulina Lampsa, internationell sekreterare i PASOK

EUs Fiskeutskott får inte besöka ockuperade Västsahara

En delegation från Europeiska Parlamentets Fiskeutskott nekades besöka det ockuperade Västsahara. Marocko har sagt nej till en förfrågan som kom redan i december 2009. "Tiden är inte lämplig! för ett besök är det marockanska svaret. Den föreslagna tiden var "någon gång under 2010". Detta i ett läge då Marocko inför förhandlingarna om en förnyelse av avtalet förväntas ge ett besked om hur den västsahariska befolkningen får nytta av fiskeavtalet, som strax ska förnyas.

Prenumerera på innehåll