Dakhlas vattenförsörjning hotas av "törstiga" tomatodlingar

Skapad: 2013-05-08, Senast uppdaterad: 2013-05-09

Jättelika drivhus suger ...!Jättelika drivhus suger ...!

De stora, och växande, grönsaksodlingarna utanför den västsahariska hamnstaden Dakhla tar sitt vatten från fossila källor flera hundra meter under mark. Där odlas de s.k. cocktailtomater som exporteras bl a till Sverige i drivhus på tillsammans flera hundra hektar. Den marockanska regimen har ofta framhållit drivhusen som exempel på modern och effektiv teknik för att få öknen att blomma. Men nu börjar odlingarnas vattentörst oroa de lokala myndigheterna

Den Drop-teknik som används i bevattningen slösar med vatten. Regionchefen i Oued Eddab-Lagouira varnar också för illegala borrningar, som ökar uttaget. Han har enligt den marockanska sajten Lakome framfört sina farhågor till ministern för Energi och Mineraler, Fouad Douiri. Ministern lovade först undersöka problemen, men utan att vidta några åtgärder, för att sedan förneka att illegala borrningar förekommit. Men de lokala vattenmyndigheterna förutser att Dakhla riskerar vattenbrist 2030, då nära 20 miljoner kubikmeter vatten kan behöva importeras. 

Uppgifterna bekräftar de farhågor om rovdrift på vattenresurserna i Dakhla som framfördes i WSRW-rapporten om tomatodlingarna, Label and Liability. Odlingarna sker på ockuperad västsaharisk mark. De ägs av utländska företag samt av personer i kretsen kring Marockos kung Mohammed VI. Jobben går till marockanska bosättare. Få, om ens några, västsaharier arbetar på plantagerna, eller får någon del i vinsterna. Verksamheten saknar stöd i folkrätten.

Det är angeläget att snabbt få stopp på den växande importen av cocktailtomater till bl a Sverige, och att skydda de icke förnyelsebara vattenresurserna i Västsahara.