Dags för fotbollsturneringen Gothia Cup och idrotten att visa flaggen!

Skapad: 2011-07-21, Senast uppdaterad: 2011-07-21

Ledningen för fotbollsturneringen Gothia Cup fick en politisk flaggkonflikt i knät timmarna innan invigningen i måndags, 18 juli. Den gäller om laget från Västsahara, ockuperat av Marocko sedan 35 år, skulle få ha vimplar med sin flagga vid inmarschen under invigningen. Två timmar innan protesterade Marocko, och Cup-ledningen tog tillbaka ett löfte om att ha vimplarna. Besvikna beslöt de 17 västsahariska P15-spelarna att inte delta i ceremonin.
Läs mer om detta t ex i GP och bifogade meddelande från den svenska värdorganisationen Emmaus Björkå.

Alla andra lag skulle gå in under sitt lands flagga, men eftersom Västsahara inte är medlem i internationella fotbollsförbundet FIFA gick laget, Western Sahara FC, som en del i Algeriets trupp.  Samtidigt är identiteten viktig för dem. De representerar inte bara sig själva utan de tiotusentals barn och ungdomar i lägren som känner sig allt mer instängda, frustrerade och med mörka framtidsutsikter. Att den marockanska ockupationen av Västsahara kallas en bortglömd konflikt är bister verklighet!

Gothia Cup-ledningen såg, som en gest av medmänsklighet, en möjlighet att laget kunde ha små handflaggor. Ett sant vänskaps- och fredsfrämjande projekt i idrottens anda, alltså. Den lösningen accepterade laget. Men tyvärr hände något oväntat:

Ett par timmar före invigningen kom protester, ”indikationer” på missnöje med den lösningen, från ockupationsmakten Marocko. Vad ”indikationerna” innehöll i sak har inte sagts, men de uppfattades tydligen av ledningen kunna ge risk för störningar under invigningen, och för att ”andra unga spelare skulle bli provocerade”.

I det läget valde Cup-ledningen att dra tillbaka löftet om vimplar, vilket fick det västsahariska laget i besvikelse att utebli från invigningsceremonin. Pojkarna drog sig gråtande tillbaka till förläggningen.

Beslutet att inte tillåta vimplarna var olyckligt. Gothia Cup-ledningen blev uppenbarligen överrumplad av de marockanska ledarnas krav. För dem är den västsahariska flaggan förbjuden och att visa den renderar straff, ofta även hugg och slag.I andra situationer försvarar Marocko också hårdfört ”sitt” Västsahara. Medmänsklighet och mänskliga rättigheter är i det sammanhanget inga honnörsord. Resultatet nu blev att marockanerna fick bestämma utgången, medan västsaharierna återigen fick foga sig.

Cup-ledningen skulle rimligtvis försvarat sitt första beslut mot de marockanska kraven både med sakskäl och med hänvisning till de sena protesterna. Om kritikerna insisterat hade någon form av ”gult kort” varit på sin plats. Men detta kan ju vara svårt att hantera i ett trängt läge.

FIFA-reglerna kändes antagligen som ett bekymmer för Cup-ledningen. Men beslutet hade nog ändå kunnat försvaras med framgång. För det första utifrån resonemangen ovan om att bidra till vänskaps- och fredsfrämjande samvaro. För det andra därför att, i likhet med Haag-domstolen, inget av FIFAs medlemsländer har erkänt Marockos överhöghet över Västsahara. Ockupationen är olaglig enligt folkrätten, vilket Sverige ställer sig bakom. Så att bli provocerad över att den västsahariska flaggan visas är ett marockanskt problem, inte omvärldens!

Vad behöver då göras för att undvika ett upprepande vid ett västsahariskt deltagande i Gothia Cup 2012? Den lösning som ursprungligen bestämdes är en rimlig utgångspunkt. Gothia Cup-ledningen bör utnyttja tiden till att förankra sin lösning hos FIFA.

Men även den svenska idrottsrörelsen, främst Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet, bör uppmärksamma det marockanska beteendet, och på lämpligt sätt stödja lokala arrangörer. Ett uttalande, ”på förekommen anledning”, med stöd för den ”medmänskliga” lösning som eftersträvades i Göteborg, kan räcka långt. Men kanske bör även befintliga regelverk för internationellt samarbete granskas, för att se om de behöver justeras eller förses med en tillämpningsanvisning för att täcka fall som detta. Om tillämpningen av FIFAs regler skulle vara ett hinder, bör Fotbollförbundet driva principerna om medmänsklighet och folkrätt på FIFA-nivå och, om det behövs, ha med frågan om ett ”gult kort” i beredskap. ifall Marocko fortsatt kör sin hårdföra linje.

Läs nyhetsnotis i GP

http://www.gp.se/sport/fotboll/1.678759-vastsahara-bojkottade-inmarsch

och i Göteborgs Fria

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/88982#ixzz1SZ8t9Dcg

BilagaStorlek
Gothia Cup bryter löfte mot flyktingbarn.pdf60.53 kB