Daglig repression och diskriminering i ockuperade Västsahara

Skapad: 2012-03-20, Senast uppdaterad: 2012-03-20

- Mer än 80 västsahariska politiska fångar finns för närvarande i de marockanska fängelserna. Några av dem har dömts till långa fängeelsestraff efter summariska rättegångar, andra väntar i månader och år på rättegång. Det skriver Polisarios representant i Europa. Mohamed Sidati, i brev till EU-Parlamentets ledamöter (se bilagor). Sidati konstaterar att EU gjort Marocko till en ”strategisk partner”, med en rad förmåner. Det ger EU också verktyg för att upphöra med sin illegala ockupation och sina övergrepp i Västsahara.

De exempel på övergrepp Sidati ger är aktuella och kända från de västsahariska MR-organisationernas rapporter från de ockuperade områdena. Därtill kan läggas de pågående trakasserierna mot fd anställda västsahariska arbetare och den militära omringningen av Dakhla och El Aaiún.   

I det senare fallet ger Olivier Quarante, journalist på franska Le Monde Diplomatique vad som närmast blir en frontrapport från en allt svårare konfrontation. En intervjuad Dakhla-bo säger: ”Jag har känslan av att Marocko gör allt för att radikalisera oss”.

Det handlar alltså inte bara om att få stopp på diskriminering och repression. Det handlar om att förhindra att spänningen växer och utvecklar sig mot en etnisk rensning, riktad mot den västsahariska befolkningen som numera blivit en minoritet i sitt eget land. 

Är Marocko en värdig partner, för ett EU som vill föra demokratins och de mänskliga rättigheternas fana, eller en belastning på vägen mot ett nytt och demokratiskt Nordafrika?

Är det inte dags för EU att följa Sidatis uppmanig, och låta Marocko göra sig förtjänt av sin upphöjda plats som "strstegisk partner!?