Bli aktiv

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2009-06-29

Kampanjen för självständighet åt Västsahara lägger in högre växel!

Hittills har vi i Aktionens medlemsorganisationer arbetat var för sig, med punktvisa samarbeten och aktiviteter. Det fungerar, men har hittills haft för litet genomslag, och Västsahara är fortfarande rätt okänt. Därmed får heller inte kraven på rättvisa och självständighet den tyngd som krävs för att göra skillnad.

Det är rimligt att fortsätta stärka de aktiviteter som redan sker inom ramen för varje enskild organisation. För några är den viktigaste uppgiften nu att informera och aktivera sina egna medlemmar.

Du kan alltså kontakta våra medlemsorganisationer och höra vad de gör, centralt och i den trakt Du bor.

Men inslag av gemensamma aktioner och insatser kommer att öka. Den hemsida Du är inne på nu är en av flera gemensamma resurser, som ska underlätta och vässa vårt arbete.

Undan för undan ska vi också utvidga samarbetet inom Aktionen till Lokala aktioner på enskilda orter eller distrikt. I första hand räknar vi med att en Lokal Aktion utgår från våra medlemsorganisationer lokalt, men tar upp samarbete även med andra grupper och organisationer som vill jobba för Västsahara.

Du själv, kanske med stöd av andra, kan även ta initiativ till sådant lokalt arbete om ingen annan redan gjort det.

Konkreta steg på vägen

- Läs på och lär känna landet, människorna, kampen och hindren på vägen
Du hittar både grundläggande information och fördjupningsmaterial på hemsidan. Det gör Dig trygg i rollen som introduktör och informatör om Västsahara, både hemma vid köksbordet, i skolan eller jobbet och i andra sammanhang.

Håll Dig informerad om det aktuella
Det kan Du göra genom att prenumerera på Tidningen Västsahara och anmäla dig till en nyhetstjänst på nätet (se under Länkar).

- Se i Kalendariet
Där ser Du vad som händer, som möten, besök eller andra aktiviteter, och om Du kan ta del av aktiviteterna.

- Delta i upprop och andra opinionsyttringar mot förtrycket
Du ser vad som pågår på Aktionens hemsida eller på de sidor som finns med under Länkar.

- Sök efter eller starta studiegrupper/cirklar
Ofta lär man sig både bättre och i mer gemytliga former tillsammans med andra. Vi jobbar med att göra studiehandledningar för ett par av grundböckerna, samt för hur man utnyttjar den här och andra hemsidor i studierna.

- Informationsmaterial finns för många ändamål. Det hittar Du under ResurserResurser här, men Du kan också kolla med medlemsorganisationerna som kan ha mer material att utnyttja.

- Kom med som aktiv medlem i någon av Aktionens medlemsorganisationer och Lokala Aktioner

Där kan Du bidra till det gemensamma Västsahara-arbetet, och hitta Din nisch för att uträtta något konstruktivt och stimulerande.