Autonomikrav från Rif och Sousse pressar Mohammed VI

Skapad: 2011-09-18, Senast uppdaterad: 2012-01-30

Västsahara spolar Marockos ”erbjudande” om autonomi som region inom Marocko. Det har de många FN-ledda förhandlingsrundorna visat. Men från andra regioner kommer nu krav på större självstyre, när nu regeringen en gång öppnat för den möjligheten. Det kan skapa nya bekymmer för kung Mohammed VI.

I en IPS-artikel markerar företrädare för regionerna Rif i norr och Sousse i södra Marocko att de vill ha den frihet som autonomin erbjuder. I både Rif och Sousse bor Amazing-folket, vars språk utpekas som ett officiellt språk vid sidan om arabiska i den grundlag som kung Mohammed med kort varsel drev igenom. Men skälen är inte bara språkliga.

- Att bara en region skulle ges autonomi är helt uteslutet, säger Ahmed Khanboubi, Amazhih-aktivist och forskare. ”Om en region erbjuds autonomi måste det gälla alla, annars är det diskriminering”

Andra experter ser allmän regional autonomi bara som en långsiktig dröm. De pekar i stället på den nya grundlagens ”avancerade regionalisering”. Men Khanboubi säger att regionaliseringen ”måste komma från medborgarna, och tjäna deras intressen, inte komma uppifrån”. 

Den kommitté som utarbetade grundlagsförslaget utnämndes av kung Mohammed, och var inte demokratiskt vald.

I Rif och Sousse bor 2,4 resp 3 miljoner invånare, att jämföra med den dryga halvmiljon som Västsahara anses representera.