Aminatou Haidar tilldelad René Cassin-priset 2011

Skapad: 2011-11-14

Aminatou Haidar har fått ytterligare ett pris för sitt energiska och självuppoffrande arbete för mänskliga rättigheter och frihet för Västsahara. Nu gäller det René Cassin-priset, som utdelas av den baskiska provinsregeringen i Spanien.

René Cassin var pådrivande för att sjösätta FNs Deklaration för de mänskliga rättigheterna 1948, liksom den europeiska Konventionen för de mänskliga rättigheterna. Han fick Nobels fredspris 1968. 

Aminatou Haidar får priset för att hon ”representerar den västsahariska kampen för att försvara sina mänskliga rättigheter, som tydligt visar hur de marockanska myndigheterna bryter mot dessa rättigheter och begränsar yttrande-, mötes- och organisationsfriheten”. Juryn påpekar dessutom att den kampen är mer komplex och riskfylld för de västsahariska kvinnorna, som utifrån sin centrala roll i att bevara och utveckla traditionellt vardagsliv är, och har varit, utsatta för allvarliga övergrepp.   

Aminatou Haidar är en central person i den fredliga kampen för Västsaharas frihet. Hon har upprepade gånger blivit arresterad, misshandlad och satt i fängelse. Hon har hedrats med många prestigefyllda utmärkelser – läs mer på www.vastsaharaaktionen.se, sökord Haidar.